Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Östergötlands Fotbollförbund arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta med att sprida budskapet Respekt i Fotboll till spelare, tränare, ledare, domare, föräldrar och publik inom alla fotbollsföreningar i Östergötland.

Bakgrund
Sedan 2008 har Östergötlands Fotbollförbund arbetet med Respekt i Fotboll för etik och moralfrågor på och omkring fotbollsplaner. Det som började som ett projekt ingår numera i förbundets ordinarie verksamhet.

Under perioden 2011 till 2018 har antalet grova förseelser minskat från 245 till att nu ligga runt cirka 160 per år. En bidragande faktor till att arbetet går åt rätt håll är arbetet med Respekt i Fotboll.

Inriktning
Den stora satsningen inom arbetet med Respekt i Fotboll kommer under 2019 och 2020 att ligga på utbildningar. Både Länsförsäkringar och Östergötlands Fotbollförbund vill arbeta med utbildningsinsatser gentemot föreningar med ungdomsverksamhet för att se till att vi fostrar spelare och ledare till att verka för ett bra klimat på och omkring planen. Vi kan därför sedan 2018 erbjuda föreningar att arrangera utbildningar inom temat Respekt i Fotboll. Dessa utbildningar är idrottslyftsberättigade och målsättningen är att så många föreningar som möjligt ska genomföra en utbildning.

Utöver arbetet inom ungdomsfotbollen kommer även punktinsatser göras inom seniorfotbollen för att se till så att vi har bra förebilder som är ambassadörer för Respekt i Fotboll även uppåt i åldrarna. Några av de övriga insatser som ska genomföras inom ramen för RiF är:

- Att arbeta mer med uppsökande verksamhet i de lag och föreningar som har störst problem, för att med utbildning och sanktioner komma till rätta med problemen.

- Se till att lag som beter sig dåligt kan komma att få bekosta matchobservatörer vid sina matcher.

- Utöver de observationer som görs utifrån disciplinärenden kommer ÖFF även fortsatt ha en budget avsatt för att göra extra observationer för att få en bild av den fotboll som spelas och för att visa närvaro under arrangemang.

- Projektet Diplomerad Förening ska genomföras - förbundets och SISU:s nya storsatsning på att stärka föreningen för att främja bland annat arbete med policy och värdegrundsfrågor. Respekt i Fotboll är ett område inom Diplomerad Förening.

- Respekt i Fotboll ska genomsyra ÖFF:s lägerverksamhet. Föregående år genomfördes föreläsningar på temat och domare bjöds in för att diskutera sin arbetssituation, detta kommer återigen vara en del av våra läger.

- Med hjälp av SISU ska ÖFF ta fram och tillhandahålla utbildnings- och informationsmaterial för ungdomsledare, spelare och föräldrar. Detta ska också paketeras på ett behändigt sätt för att underlätta exempelvis internutbildningar i föreningar.

Föreningarnas ansvar
Respekt i Fotboll bygger på föreningarnas engagemang, vilja och ansvar att inom Östgötafotbollen respektera medspelare, motspelare, domare och spelet.

Föreningarna ansvarar för:
- att följa förbundets bestämda riktlinjer för Respekt i Fotboll och det som framgår av §22 i dokumentet "Förutsättningar för Östgötsk barn- och ungdomsfotboll".

Länsförsäkringar Östgöta
Länsförsäkringar Östgöta har sedan starten varit en viktig samarbetspartner och möjliggjort en långsiktig satsning på Respekt i Fotboll.
"Respekt i Fotboll är ett led i vårt samhällsengagemang, där vi jobbar för att skapa trygghet på olika sätt. Via fotbollen gör vi det genom att starta samtalet om vikten och värdet av att ta ansvar för sitt beteende och respekterar varandra. Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla samarbetet med Respekt i Fotboll."

Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta

Barns fotboll i fokus på ny digital arena

Nu på lördag den 5 september är det premiär för RF-SISU Utbildningsarena. Flera idrotter, samma dag, på samma arena med livesändning under ledning av Vinterstudioprofilen Johanna Ojala. Under Östergötlands Fotbollförbunds (ÖFF) punkt kommer fotboll på barn och ungas villkor vara i fokus. Garanterat intressant för alla ledare och föräldrar!

Golfens jämställdhetsarbete inspirerar

Plus 10 000 är svensk fotbolls initiativ för att öka antalet tjejer och kvinnor som ledare och tränare. Den 11 maj höll Annica Lundström, förändringsledare för Svenska Golfförbundets jämställdhetsarbete "Vision 50/50 ett föredrag i samband med en nätverksträff för Plus 10 000. Nu kan du och din förening ta del av Annicas och golfens insikter och kunskaper.

Digital nätverksträff Plus 10 000

Den 11 maj bjuder ÖFF in till en virtuell nätverksträff för Plus 10 000 - svensk fotboll initiativ för fler kvinnor och tjejer som ledare och tränare. Vi kommer bland annat få lyssna till hur golfen har arbetat framgångsrikt med sitt jämställdhetsarbete inom "Vision 50/50", ta del av inspiration och verktyg för föreningsutveckling samt avsluta med ett diskussionsforum.

Östergötlands FF inför korttidsarbete

Konsekvenserna av coronautbrottet är omfattande och påverkar oss alla - fotbollen är inget undantag. För att ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten har styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund beslutat att korttidsarbete kommer att införas på förbundet från och med 14 april.

Plus 10 000 i föreningarna

Östergötlands Fotbollförbund ska i linje med svensk fotbolls strategi vara pådrivande i arbetet med jämställdhet genom bland annat initiativet Plus 10 000. Den 21 november samlades föreningar för att diskutera hur vi får fler in tjejer och kvinnor som ledare i Östgötafotbollen. Det blev ett stort engagemang som landade i många konkreta förslag.

Nya utbildningar i RIF

ÖFF har under många år arbetat med Respekt i Fotboll (RIF). Nu har förbundet tagit fram utbildningsmaterial för RIF riktat till ledare, föräldrar och spelare. Utbildare är Kent Hellström med lång erfarenhet av fotbollsutveckling.

Är Era spelare anmälda?

Östgötalägren är en uppskattad tradition inom östgötafotbollen som gett glädje till fotbollsspelare under 40 år! Inför 2018 tar ÖFF en rad nya grepp för att bredda och utveckla lägerverksamheten i samklang med utvecklingen inom svensk fotboll. Se lägerinbjudan enlig nedan.

Kalle prisades inför IFK:s premiär

ÖFF:s ordförande Sven-Inge Arnell och Länsförsäkringar Östgötas Mats Jörman delar här tillsammans ut förebildspriset för "Respekt i Fotboll" till årets Herrfotbollsspelare i Östergötland 2017. Priset tilldelades IFK Norrköpings Kalle Holmberg i samband med den Allsvenska premiären mot BP.

Nytt koncept för Östgötalägren

Östgötalägren är en uppskattad tradition inom Östgötafotbollen som givit glädje till många fotbollsspelare under 40 år! Inför 2018 tar ÖFF en rad nya grepp för att bredda och lyfta lägerverksamheten i sammanklang med utvecklingen inom svensk fotboll.

Ny film: "Jag säger nej till..."

Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Under året har ÖFF tagit fram filmer på temat i samarbete med Länsförsäkringar och SISU Idrottsutbildarna. Titta på den senaste filmen där olika personer ur fotbollsfamiljen tar ställning i frågan.

Dags att avsluta fotbollssäsongen

ÖFF vädjar härmed till alla länets lag, att ha respekt för satsningen på "Respekt i fotboll" som alla föreningar ställt sig bakom inför denna säsong.

Utveckla dig själv

Nu finns ett nytt utbildningsmaterial "Utveckla dig själv" som är framtaget ihop med SISU Idrottsutbildarna inom ramen för Respekt i Fotboll. Det är ett antal enkla kontrollfrågor som du som ledare och tränare kan ställa dig själv för att stärka dig och din ledargrupp.

Ny film om Respekt i Fotboll

En ny film har tagits fram på temat Respekt i Fotboll i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Länsförsäkringar Östgöta. En februarikväll samlades medlemmar ur "Fotbollsfamiljen" för att spela fotboll och formulera sitt budskap om Respekt i Fotboll. Vad betyder Respekt i Fotboll för dig?

Starka föreningar i Östgötafotbollen

Föreningscoachen är Östergötlands Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma storsatsning på att stärka "föreningen" inom Östgötafotbollen. Satsningen omfattar bland annat ett antal lokala coacher som arbetar nära och ute i föreningar.

Respekt i Fotboll 2017

Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Östergötlands Fotbollförbund fortsätter arbetet under 2017 med ett antal nya grepp. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta ska budskapet Respekt i Fotboll spridas till spelare, tränare, ledare, domare, föräldrar och publik inom alla fotbollsföreningar i Östergötland.

RIF-arbete ger bra resultat

Mjölby AI:s flicklag 04/05 har under säsongen arbetet med "Respekt i Fotboll" och med att ta fram sitt lags ledstjärnor. Efter redovisat resultat till ÖFF fick laget i helgen möjlighet att se toppmatchen LFC - Rosengård.

Dags att ta RIF-budskapet på allvar

Vi har inom östgötafotbollen bestämt oss för att aktivt jobba med Respekt i Fotboll, något som också många föreningar och domare gör! För att förstärka det viktiga arbetet lanserar vi nu en ny hemsida för Respekt i Fotboll och uppmanar alla föreningar att inför höststarten förmedla ut budskapet till alla inom fotbollsfamiljen. Se nedan:

Respekt i fotboll

Östergötlands Fotbollförbund vill att det ska vara roligt och trevligt i och runt de fotbollsmatcher som spelas i distriktet. En av de mest genomgripande åtgärderna för att det ska bli så är Respekt i Fotboll.

Fortsatt satsning på Respekt i Fotboll

Respekt i Fotboll har resulterat i ett betydligt bättre klimat på och runt fotbollsplanerna. ÖFF fortsätter, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Länsförsäkringar Östgöta, med satsningen som övergått från projektform till ordinarie verksamhet.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter