Plus 10 000

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka andelen kvinnor och tjejer som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022.

Svenska Fotbollförbundet

I svensk fotbolls mål-och strategi för 2018-2022 står det att vi ska vara" Pådrivande i jämställdhet och mångfald" inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor"

Detta innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur Svenska Fotbollförbundet arbetar med Plus 10 000

Östergötland Fotbollförbund

Arbetsgrupp

Östergötlands Fotbollförbund ser frågan om Plus 10 000 som en utvecklingsfråga som berör styrelsen och alla kommittéer.
För att få kraft i frågan har en arbetsgrupp bildats vars primära syfte är att i samarbete med föreningar skapa förutsättningar och utveckla verktyg för att arbeta med Plus 10 000 på föreningsnivå.

Arbetsgruppen består av följande personer:

  • Frida Svalin,Ambassadör, Medlem i ÖFF föreningskommitté
  • Ella Karlsson,Arbetar med ledarskap och inkludering i föreningslivet.
  • Kajsa Bogren, Ledare och Styrelseledamot i föreningslivet.
  • Åsa Torin, Styrelseledamot i förening och drivande i jämställdhetsarbete i föreningslivet.
  • Lena Renholm,Medlem i ÖFF styrelse och ledamot i Fotbollsutvecklingskommittén.
  • Linda C Johansson, medlem i Domarutvecklingskommittén på ÖFF.
  • Hans Wetterhall, sakkunnig i inkuderings och jämställdhetsfrågor på RF-SISU Östergötland.
  • Johan Thorén, utvecklingskonsulent och ingår i Föreningsutvecklingskommmittén på ÖFF

Kontakt

Svenska Fotbollförbundet har bett distrikten att utse Plus 10 000-ambassadörer. I Östergötland är Frida Svalin ambassadör för Plus 10 000.
Om du vill engagera dig och din förening eller har frågor om arbetet med Plus 10 000 kan du maila till frida.svalin@idrottostergotland.se.

Vad har hänt

Kick-Off föreningsmöte

Den 21 november 2019 arrangerade ÖFF i samarbete med RF-SISU Östergötland en föreningskväll där Plus 10 000 diskuterades ur ett föreningsperpektiv kring fotbollsutveckling, domarutveckling och föreningsutveckling. Här kan du läsa en sammanfattande artikel från mötet.

Riktade utbildningar

Det genomförs många fotbollsutbildningar både på förbunds och föreningsnivå. Ett verktyg inom Plus 10 000 är riktade utbildningar, där vissa utbildningar kan anpassas för en viss målgrupp för att bryta traditionella mönster, normer och kultur i syfte att öka antalet ledare inom fotbollen.

Bild tagen från en tränarutbildning Uefa-B som riktades till tjejer och kvinnor i Östergötland och Småland.