Projektstöd 2021 (fd Idrottslyftet)

Information kring Projektstöd IF 2021

Idrottslyftet byter 2020 namn till Projektstöd IF och det är två riktlinjer man kan söka medel för.

Projektstöd IF öppnades upp unrder februari 2020, nu kan föreningarna söka medel för:

  • Behålla ungdomar 13-20 år
  • Utbildning för aktivitetsledare

Kontakta dan.elofsson@idrottostergotland.se eller stefan.strandberg@idrottostergotland.se om ni har några frågor eller funderingar.
En absolut förutsättning är att Ni kontaktar ÖFF innan Ni gör ansökan.