Diplomerad Förening

Diplomerad Förening

Diplomerad Förening är svensk fotbolls nya paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk Fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kritierier för föreningar att arbeta med.

Svenska Fotbollförbundet, Östergötland Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna har till uppgift att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete kopplat till Diplomerad Förening.

INNEHÅLL

Diplomerad Förening innehåller följande delar:

  • Digitalt enkät verktyg för självskattning
  • Sex målområden med målbilder, kriterier, verktyg och fördjupning: 1). "Inriktning och Ledning" 2). "Ledarförsörjning" 3). Spelarutbildnignsplan 4). Ekonomisk styrning 5). Kommunikation 6). Demokrati och delaktighet.
  • Processtege för utvecklingsarbete med ÖFF och SISU
  • Överenskommelse med Svenska Fotbollförbundet
  • Digitalt processtöd för utvecklings och diplomeringsarbete

WEBBPORTALEN - DIPLOMERAD FÖRENING

Klicka på länken för att gå till svensk fotbolls webbportal för Diplomerad Förening där information och verktyg finns samlat.

KONTAKT

Är din förening intresserad av att veta mer om Diplomerad Förening och hur man kommer igång, kontakta:
Projektledare: Kjell Storm
Mail: kjell.storm@rfsisu.se
Telefon: 070-508 88 57