Anläggning och planskötsel

Anläggningsfrågan är en prioriterad fråga för idrotten och fotbollen på nationell nivå. ÖFF genom Föreningsutvecklingskommittén vill vara ett stöd till föreningarna i frågor som utveckling, drift, skötsel samt finansiering.

Anläggningscoachen

ÖFF har en person som utgör ett stöd till föreningarna genom att vara anläggningscoach. Micke Jonsson har ett lång förflutet inom föreningarna Norsholms IF och Valdemarsviks IF. Han har arbetat som gatu och fastighetschef inom Valdemarsviks kommun och bland annat varit delaktig i utvecklingen av kommunens anläggning Grännäs IP.

- Jag brinner för fotbollen, föreningar och ser verkligen fram emot att komma ut och besöka föreningar och lyssna av deras behov allmänt och kring anläggningar i synnerhet. Förhoppningsvis kan jag med min erfarenhet och kunskap från föreningslivet och arbetslivet kunna bistå med tips, råd och även ta med mig frågor tillbaka till ÖFF, säger Micke Jonsson, anläggningscoach på ÖFF och ledamot i Föreningsutvecklingskommittén.

Ta gärna kontakt med ÖFF för ett föreningsbesök genom att skicka ett mail till
både Micke på: 992jonsson@telia.com och Johan Thorén, utvecklingskonsulent på ÖFF, johan.thoren@idrottostergotland.se.


RF-SISU Östergötland

RF-SISU Östergötland är en mycket viktig samarbetspartner till ÖFF när det gäller anläggningar och idrottsmiljöer. Johan Råsbrink är både sakkunnig på RF-SISU Östergötland i anläggningsfrågor och ÖFF:s anläggningsansvarige gentemot Svenska Fotbollförbundets anläggningskommitté.

- Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöbidrag. Det finns också möjligheter att göra ansökningar hos Arvsfonden. Jag bistår gärna fotbollsföreningar i dessa frågor, säger Johan Råsbrink.

Kontakt

Här vi länken kan du läsa mer om anläggningsstödet från RF-SISU Östergötland. och hitta kontaktuppgifter till Johan Råsbrink.

Svenska Fotbollförbundet

Om du som vill förening vill ta del av det senaste inom utveckling av anläggningsfrågor finns det samlat på Svenska Fotbollsförbundets webbplats

FÖRENINGSSTÖD - ENERGIINITIATIVET

Tillsammans med Rexel Sverige AB, officiell energipartner till svensk fotboll, har Svenska Fotbollförbundet initierat Energiinitiativet. Målsättningen är att reducera energiförbrukning och kostnader för fotbollens föreningsägda anläggningar och därmed frigöra mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten. Läs mer här om hur din förening kan få stöd via Energiinitiativet.

Samarbetspartners

NATURGRÄS

ÖFF har samarbete med företag för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att sköta och utveckla sina anläggningar.

ÖFF har sedan flera år samarbete med Indigrow kring anläggningsfrågor och planskötarutbildningar rörande naturgräs. Indigrow är ett engelskt gödselföretag som funnits i Sverige sedan 2001, inom framförallt golfbranschen. Indigrow i sin tur samarbetar med Skånefrö och Trafik & Fritid. Läs mer på Indigrows webbplats.

Kontakt

Kontaktperson på Indigrow: kontakta gärna Håkan Eriksson, på hakane@indigrow.com eller via mobil: 0702485080

KONSTGRÄS

ÖFF har ett samarbete med KSAB Konstgräs kring bland annat etablering, skötsel och miljöaspekter av konstgräsplaner. Läs mer på KSAB:s webbplats.

Kontakt

Kontaktperson på KSAB Konstgräs: Patric Sjöblom, patric@ksabkonstgras.se

Samarbete Fotboll och Golf

Bilden visar en genomgång maskinparken hos Vreta Klosters GK, som nyttjas till att grannföreningen IFK Wreta Kloster med skötsel och utveckling av deras naturgräsfotbollsplaner.

En bra och effektiv möjlighet för utveckling av fotbollföreningars anläggningar och planskötsel är att etablera ett samarbete med en näraliggande golfklubb.

Inspirations och instruktionsfilm

Filmen ger råd och tips om att sköta och utveckla en naturgräsplan samt beskriver ett framgångsrikt samarbete mellan IFK Wreta Kloster och Vreta Kloster Golfklubb som resulterat i bättre planer och verksamhet. KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT SE FILMEN

Kontakt

Vill du som förening veta mer om samarbetsmöjligheter mellan fotbollsföreningar och golfklubbar, kontakta Johan Thorén, på johan.thoren@idrottostergotland.se eller på 0708-33 61 71