Ny förening

Vill ni bilda en förening eller som befintlig förening bli medlem i Svenska Fotbollförbundet? Här följer information om hur ni i så fall ska gå tillväga och vilka krav som ställs på de föreningar som ansöker om medlemskap i SvFF.

Så här går det till att starta en fotbollförening och att sedan bli medlem:

1. Bilda en förening. Ni genomför ett bildandemöte där ni enas kring stadgar (det dokument som styr föreningen) samt utser styrelse.

2. Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket (enligt procedur som beskrivs nedan)

3. För att få delta i tävlingsmatcher måste sedan föreningen söka medlemskap i SvFF. Detta sker genom att ni fyller i en digital inträdesansökan samt på samma sida laddar upp följande handlingar

  • protokollskopia från bildandemötet,
  • kopia på föreningens stadgar samt
  • kopia på ansökan om organisationsnummer (alt. anger organisationsnummer om fått det från Skatteverket)

(Om ni har problem med att ladda upp de obligatoriska handlingarna på webbsidan för inträdesansökan så kontaktar ni Madeleine Badelt på SvFF, Madeleine.Badelt@svenskfotboll.se).

Vid sidan av detta ska följande skickas till SvFF:

  • Inbetalning av inträdesavgift 500 kr till plusgiro 4633-4 eller bankgiro 620-7799.

SvFF godkänner eller avslår ansökan och skickar sedan ansökan till Riksidrottsförbundet (RF) för ett slutligt godkännande. Innan detta sker så tar SvFF en kontakt med aktuell ny förenings SDF (Specialidrottsdistriktsförbund). När ni har blivit godkända av RF meddelas detta till er och föreningen erhåller ett föreningsnummer.

4. När föreningen är medlem i SvFF vänder ni er sedan till ert SDF för att ansöka om en serieplats. Ring till ert distrikt för att ta reda på när det är sista anmälningsdag för detta.

Observera att den digitala inträdesansökan ska innehålla kontaktuppgifter till minst två behöriga personer i föreningen innan den skickas elektroniskt till SvFF.

Era stadgar måste vidare uppfylla idrottsrörelsens grundläggande krav på demokratiska värderingar och ideella karaktär. För ett bra tips på vad era stadgar bör innehålla hänvisar vi till RF:s normalstadgar för idrottsförening (JPG-dokument, 44 kB) (Image-dokument, 44 kB).

Har ni vidare undringar kan det vara bra att läsa foldern Vanliga frågor inför bildandet av en förening. (Word-dokument, 37 kB)

Skatteverket har mycket information på www.skatteverket.se - bland annat hittar ni här den utmärkta foldern Klara! Färdiga! Gå! Så här bildas en idrottsförening (PDF-dokument, 3,0 MB).

OBSERVERA! vidare de krav som ställs på föreningar som vill bli medlemmar i SvFF, bland annat vad gäller verksamhet, namn och hur föreningen styrs. Läs mer om detta under avsnittet "Krav för att bli medlem" som ni finner i menyn till vänster.

Kostnader och övriga information för en ny förening (första året):

OBS! Från och med 2014, ska samtliga nystartade föreningar förskottsbetala (i februari månad) följande avgifter; kansliavgift, spelarutbildningsavgift, domartillsättningsavgift, anmälningsavgift till seriespel och lagförsäkringsavgift.

Avgifter 2020

Lagförsäkringsavgifter 2020

Kontakta Er kommun för fastställande utav; hemmaplan, träningstider samt kostnader och eventuella bidrag.

Samtliga nystartade föreningar ska (obligatorisk) delta på en föreningsutbildning arrangerad av ÖFF.

På SvFF är det förbundsjuristen Madeleine Badelt som kan svara på administrativa frågor i samband med exempelvis inträden i SvFF, namnändringar på föreningar samt föreningars uteslutningar och utträden, men han kan även rådgiva i föreningsrättsliga frågor.

  • Madeleine Badelt kontaktas via telefon 08-735 95 07 alternativt e-post Madeleine.Badelt@svenskfotboll.se

Ni kan också prata med RF SISU Östergötland som finns lokalt i länet för att få råd och tips i uppstarten. Ni finner deras kontaktuppgifter via bifogad LÄNK.

Vid frågor som rör verksamheten inom Östergötlands Fotbollförbund, är Ni välkomna att kontakta Thomas Kölnäs på telefon 010-476 50 60 eller thomas.kolnas@idrottostergotland.se

Hjärtligt välkomna till östgötafotbollen!

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen