Är er förening på väg att byta namn? Läs mer här om hur det går till att namnändra.

Hur går man tillväga?

När ni vill ändra ert namn rör det sig i det första läget om en rent föreningsintern fråga. Det krävs ett årsmötesbeslut och en korrigering av namnet i föreningsstadgarna för att det ska vara ett giltigt beslut.

Efter det att föreningen beslutat om saken är det dags att ansöka om en namnändring.

Ansökan om namnändring (blankett för ända målet finner ni nedan) insänds till det distriktsförbund (DF) föreningen tillhör. Till detta bifogas en kopia på årsmötesprotokoll som redovisar att föreningen beslutat om namnbyte. DF vidarebefordrar med eget yttrande ansökan till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), som översänder ärendet till berörda specialförbund (i det här fallet SvFF), som beslutar i ärendet.

En förening kan när som helst välja att namnändra. SvFF har dock genom åren funnit det mindre lyckat att föreningar i förbundsserierna (som lägst divison 3, herrar, och division 2, damer) byter namn mitt under den traditionella tävlingssäsongen. Därför godkänns byte av föreningsnamn för dessa föreningar endast om synnerliga skäl föreligger under perioden 1 april - 14 november.

Krav på namn och blankett för namnändring

Det finns generella krav på vilka namn som kan användas av SvFF:s medlemsföreningar. För mer information om detta se här.

Här hittar ni blanketten Ansökan om namnändring av förening (PDF-dokument, 258 kB) som skickas in till DF enligt ovan. Notera att det alltså inte är ert lokala fotbollförbund som ska ha denna handling. Kontaktuppgifter (däribland postadress) för respektive DF finner ni här