Kontaktinformation

Kansliets adress: Linköping Arena, Fastes gata 4, 582 78 Linköping

Kansliets öppettider:

måndag-torsdag 08:00-12:00 samt 13:00-16:00, fredag 08:00-12:00 samt 13:00-15:00

Boka alltid tid före besök

Kansli

Thomas Kölnäs

Kanslichef

Tel: 010-476 50 60
E-post: thomas.kolnas@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Förbundssekreterare och kanslichef

Tjonne Andersson

Tävlingsansvarig SENIORFOTBOLL

Tel: 010-476 50 61
E-post: tjonne.andersson@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Tävlingsansvarig seniorfotboll

Dan Elofsson

Utvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 62
E-post: dan.elofsson@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Spelar- och ledarutveckling samt föreningsutveckling

Övrigt: Ansvarar också för Landslagets Fotbollsskola

Adam Åström

Domarkonsulent

Tel: 010-476 50 66
E-post: adam.astrom@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Domar- och bestraffningsfrågor

Mia Lindell

Ekonomiansvarig

Tel: 010-476 50 63
E-post: mia.lindell@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Ekonomifrågor

Carro Phalén

Tävlingsutvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 64
E-post: carro.phalen@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Barn- och ungdomsfotboll, futsal, para, motion

Övrigt: Tävlingsansvarig inom ungdomsfotbollen

Stefan Strandberg

Utvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 65
E-post: stefan.strandberg@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Spelar- och ledarutveckling samt föreningsutveckling

Övrigt: Ansvarar också för lägerverksamheten

Johan Thorén

Utvecklingskonsulent

Mobil: 0708-33 61 71
E-post: johan.thoren@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Förenings- och affärsutveckling samt div. projekt

Förbundsstyrelse

Gillis Persson

Hedersordförande

Tel: 0141-505 95
Mobil: 070-624 00 24
E-post: gillis.persson@kva.se

Lennart Nilsson

Hedersledamot

Tel: 013-13 15 81
E-post: lennart.nilsson43@bredband.net

Bengt Samuelsson

Hedersledamot

Mobil: 070-516 69 01
E-post: bsamuelsson44@gmail.com

Ansvarsområde: Ledamot i FÖK och ÖFF:s anläggningsansvarige

Ingela Andersson

Hedersledamot

Tel: 0122-176 06
Mobil: 070-220 35 02
E-post: ingela.gluggen@telia.com

Ansvarsområde: Ledamot i Tävlingskommittén

Peter Kieback

Hedersledamot

Tel: 0120-141 67
Mobil: 070-340 90 58
E-post: peter.kieback@gmail.com

Sven-Inge Arnell

Ordförande

Tel: 0732-00 64 38
E-post: sveninge.arnell@bredband.net

Ansvarsområde: Styrelseledamot

Kjell Augustsson

Tel: 0141 – 22 62 40
Mobil: 0708-12 22 73
E-post: kjell.augustsson@kaca.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot

Freddy Engström

Mobil: 076-525 90 90
E-post: freddy.engstrom@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordf i Domarkommittén

Anette Hörström Johansson

Mobil: 0700-900 240
E-post: anette.horstrom-johansson@atvidaberg.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i Fotbollskommittén

Lena Renholm

Mobil: 0736-177352
E-post: lena.renholm@hotmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ledamot i Fotbollskommittén

Ibrahim Beganovic

Mobil: 070-5591476
E-post: ibrahimbeganovic@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i Föreningskommittén

Thomas Kölnäs

Kanslichef

Tel: 010-476 50 60
E-post: thomas.kolnas@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Förbundssekreterare och kanslichef

Maria Hagström

Mobil: 0705-324804
E-post: maria.hagstrom@knowit.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i Tävlingsutvecklingskommittén

Cecilia Karlsson

Tel: 0768-459946
E-post: cecilia.karlssonmail@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot

Revisorer

Robert Andersson

Mobil: 073-0227159

Ansvarsområde: Revisor

Anna Hedsköld

Tel: 070-309 47 34
E-post: anna.hedskold@gmail.com

Ansvarsområde: Revisor

Jens Karlmark

Ansvarsområde: Revisorssuppleant

Ulf Tancred

Ansvarsområde: Revisorssuppleant

Valberedning

Bengt Samuelsson

Mobil: 070-5166901
E-post: bsamuelsson44@gmail.com

Ansvarsområde: Valberedningen (sammankallande)

Bertil Ekström

Mobil: 0735-865524
E-post: berrapeking@hotmail.com

Amanda Kihlstedt

Tel: 0703–971409
E-post: kihlstedt.amanda@gmail.com

Karin Gren Lindholm

Mobil: 0705-421240
E-post: Karin.GrenLindholm@motala.se

Per Lysén

Mobil: 0705-555217
E-post: per.lysen@ddagsbergsif.se

Disciplinnämnd

Johan Råsbrink

Tel: 010-4765070
E-post: johan.rasbrink@rfsisu.se

Ansvarsområde: Ordförande i Disciplinnämnden

Jonas Andersson

Ansvarsområde: Ledamot i Disciplinutskottet

Björn Svensson

Ansvarsområde: Ledamot i Disciplinnämnden

Ingela Andersson

Ansvarsområde: Ledamot i Disciplinnämnden

Åsa Kock

Ansvarsområde: Ledamot i Disciplinnämnden

Adam Åström

Domarkonsulent

Tel: 010-476 50 66
E-post: adam.astrom@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Adjungerad i Disciplinnämnden

Tjonne Andersson

Tävlingskonsulent

Tel: 010-476 50 61
E-post: tjonne.andersson@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Adjungerad i Disciplinnämnden

Domarutvecklingskommittén

Freddy Engström

Mobil: 076-5259090
E-post: freddy.engstrom@gmail.com

Ansvarsområde: Domarutbildning, coach assisterande domare

Linda C Johansson

Tel: 011-12 30 99
Mobil: 073-0499303
E-post: lindateo3@gmail.com

Ansvarsområde: Domarutbildning

Benny Pettersson

Tel: 0122-156 44
Mobil: 0735-24 92 49
E-post: benny.pettersson68@gmail.com

Ansvarsområde: Coach div 4-domare

Anders Kellerman

Mobil: 070-869 18 96
E-post: anders.kellerman@swebolt.se

Ansvarsområde: Futsal, unga domare

Bernt Gustavsson

Mobil: 070-3308158
E-post: bernt.gustavsson@gmail.com

Ansvarsområde: Domartillsättning

Adam Åström

Domarkonsulent

Tel: 010-476 50 66
E-post: adam.astrom@idrottostergotland.se

Ansvarsområde: Domar- och bestraffningsfrågor

Lovisa André

Mobil: 072-5109807
E-post: andrelovisa@gmail.com

Ansvarsområde: Barn- och ungdomsdomare

Tävlingsutvecklingskommittén

Maria Hagström

Mobil: 070-5324804
E-post: maria.hagstrom@knowit.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i Tävlingsutvecklingskommittén

Bengt-Olov Andersson

Mobil: 0708-828362
E-post: bengan.derby@bredband.net

Ansvarsområde: Ledamot i Tävlingsutvecklingskommittén

Jonas Andersson

Mobil: 070-7704879
E-post: jonas@kenty.se

Ansvarsområde: Ledamot i Tävlingsutvecklingskommittén

Matilda Hahne Bergdahl

Mobil: 070-6003567
E-post: matilda.hahne-bergdahl@geodis.com

Ansvarsområde: Ledamot i Tävlingsutvecklingskommittén

Mirza Tule

Mobil: 073-9652366
E-post: mirzatule@gmail.com

Ansvarsområde: Ledamot i Tävlingsutvecklingskommittén

Emelie Överstam

Mobil: 0702-982686
E-post: emov@dgli.se

Ansvarsområde: Ledamot i tävlingskommittén

Tjonne Andersson

Tävlingskonsulent

Tel: 010-476 50 61
E-post: tjonne.andersson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor, adjungerad i TUK

Carro Phalén

Tävlingsutvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 64
E-post: carro.phalen@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor, barn och ungdom, futsal, para och motion adjungerad i TUK

Fotbollsutvecklingskommittén

Anette Hörström Johansson

Mobil: 0700-900 240
E-post: anette.horstrom-johansson@atvidaberg.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i Fotbollskommittén

Lena Renholm

Mobil: 0736-177352
E-post: lena.renholm@hotmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ledamot i Fotbollskommittén

Ari Heikki

Mobil: 070-385 08 74
E-post: foreningscoach.arih@telia.com

Ansvarsområde: Ledamot i Fotbollskommittén

Johanna Norgren

Tel: 070-406 98 42
E-post: johanna.norgren@bredband.net

Anders Borg Carrum

Mobil: 0730202428
E-post: anders.borgcarrum@norrkoping.se

Ansvarsområde: Tränarutbildningsansvarig

Dan Elofsson

Utvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 62
E-post: dan.elofsson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Spelar- och tränarutbildningsfrågor

Övrigt: Ansvarar också för Landslagets Fotbollsskola

Stefan Strandberg

Tel: 010-476 50 65
E-post: stefan.strandberg@oster,rf,se

Ansvarsområde: Utvecklingskonsulent

Föreningsutvecklingskommittén

Ibrahim Beganovic

Ordförande i FÖK

Tel: 070-5591476
E-post: ibrahimbeganovic@gmail.com

Anders Bengtson

Styrelseledamot och ledamot i FÖK

Mobil: 072-54 433 70, 072-24 628 70
E-post: Anders.bengtson@motala.se

Malin Ljung

Ansvarsområde: Ledamot i FÖK

Ella Karlsson

Mobil: 0723-252128
E-post: ellamariakarlsson@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ledamot i FÖK

Johan Thorén

Utvecklingskonsulent

Mobil: 0708-33 61 71
E-post: johan.thoren@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Handläggare för FÖK

Kafashi Houshyar

Ledamot i FÖK

Mobil: 072-734 96 69
E-post: Houshyar.Kafashi@linkoping.se