Bedriver ni inte längre någon fotboll i er förening? Är det kanske så att ni inte längre ens har en fungerande styrelse eller har genomfört årsmöte de senaste åren? I sådana fall kan det vara bäst för alla inblandade parter att ni begär utträde ur Svenska Fotbollförbundet.

Varför är det bra att begära utträde?

Ur föreningens perspektiv är det korrekt ur ett föreningsrättsligt perspektiv att träda ur ett specialidrottsförbund som SvFF när man inte längre bedriver fotbollsidrott. I dessa fall uppfyller man helt enkelt inte de krav som ställs på föreningen i dess egenskap av medlem i förbundet.

Rent praktiskt kan det också vara skönt att slippa diverse utskick och information från SvFF och ert SDF som inte är relevant. Vidare slipper ni också aviseras om årsavgifter.

Genom att begära utträde hjälper ni också SvFF att hålla med ett uppdaterat medlemsregister.

Så här går ni tillväga:

Ni tar en direktkontakt med SvFF (Christian Everskog, epost christian.everskog@svenskfotboll.se) och förklarar att ni begär utträde ur SvFF. Huvudsaken är att detta meddelande kommer från en i föreningen behörig person, men SvFF ser helst att skrivelsen är åtföljd av ett årsmötesprotokoll som bekräftar utträdet ur SvFF och/eller föreningens upplösning.

Efter att SvFF godkänt utträdet kommuniceras detta beslut till RF och SDF som korrigerar eventuella föreningsregister.