Förbundsstämmor

ÖFF:s Årsmöte och Representanskapsmöte genomförs enligt nedan.

Årsmöte 2020

Årsmöte genomförs den 4 mars kl 18.00 på Scandic City i Linköping.

Motioner till Årsmötet 2020 ska vara ÖFF tillhanda senast den 1 december 2019!

Representantskapsmöte 2020

Representantskapsmötet genomförs den 26 februari kl 18.00 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Motioner till Representantskapsmötet 2020 ska vara ÖFF tillhanda senast den 1 december 2020!

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen