Östergötlands FF inför korttidsarbete

Konsekvenserna av coronautbrottet är omfattande och påverkar oss alla - fotbollen är inget undantag. För att ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten har styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund beslutat att korttidsarbete kommer att införas på förbundet från och med 14 april.

Samtliga anställda på Östergötlands Fotbollförbund omfattas av beslutet om korttidsarbete. Östergötlands FF har före beslutet gjort en omfattande verksamhetsanalys, ett arbete som fortgår löpande, för att säkerställa förbundets långsiktiga ekonomi. All personal på Östergötlands FF arbetar från och med 14 april 40% av ordinarie arbetstid.

Ovan beslut om korttidsarbete innebär att vi under aktuell period kommer att ha något lägre servicegrad för våra föreningar. Kansliet kommer att vara bemannat tisdag, onsdag och torsdag med ordinarie kanslitider fast med reducerat antal medarbetare på plats samtidigt. Handläggningstiden kan därför vara något längre än tidigare, ni når oss säkrast via respektive anställds e-post, vid akuta frågor hänvisar vi till off@idrottostergotland.se

Linköping 2020-04-08

Thomas Kölnäs
Kanslichef