Fogismanualer

Anmälan av lag till ÖFFs ungdomsserier

Förstagångs licensiering (PDF-dokument, 459 kB)

Lägg till person (PDF-dokument, 863 kB)

Skapa person (PDF-dokument, 319 kB)

Ungdomsregistrering (PDF-dokument, 301 kB)

Ändra eller lägg till kontaktperson (PDF-dokument, 780 kB)

Skapa ny föreningsanvändare i Fogis
Skapa person till lag i Fogis