Projekt Ingen domare - Ingen match

Östergötlands Fotbollförbund inleder ett samarbete med Advokatfirman Glimstedt Östergötland för att satsa på ungdoms- och föreningsdomare. Det görs inom ramen för projektet "Ingen domare – ingen match" som ska stötta föreningarna i sitt utvecklingsarbete rörande domare.

Behov av föreningsdomare

Idag sker den största delen av domarutvecklingen inom barn- och ungdomsfotbollen på föreningsnivå. Förbundet har utifrån begränsade resurser inte kunnat engagera sig i frågan på det sättet som skulle behövas för att utveckla föreningarna inom området. ÖFF har som målbild att genom ett utvecklingsprojekt tillsammans med Glimstedt påbörja arbetet att stärka föreningarnas domarverksamsamheter med fokus på barn och ungdomar.

- Idag sker den största delen av domarutvecklingen inom barn- och ungdomsfotbollen på föreningsnivå. Målet för ÖFF är att få fler unga att vilja börja döma och fortsätta utbilda sig som domare, där även spelare kan se domarspåret som en kul och spännande möjlighet inom fotbollen. Vi är mycket glada över att Glimstedt möjliggör den här satsningen, säger Adam Åström, domarkonsulent på ÖFF.

Glimstedt stärker domarsatsning

Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer som i över 85 år levererat affärsjuridisk rådgivning i nära lagarbete med sina klienter. Glimstedt Östergötland har sedan många år ett stort intresse och engagemang inom fotbollen. Det omfattar i Östergötland allt från samarbeten på elitnivå med Linköpings FC och IFK Norrköping till engagemang inom barn och ungdomsfotbollen. Nu inleds ett nytt samarbete med Östergötlands Fotbollförbund utifrån associationen kring regelverk och domare.

- Vi ville vi utveckla vårt deltagande på fotbollsarenan ytterligare och identifierade den individuellt, ofta utsatta, positionen som domare har. Likt advokater kräver domarrollen snabba beslut utifrån ett regelverk i ryggen. I dialog med ÖFF möttes vi i behovet av att satsa på ungdoms- och föreningsdomare. För oss är det viktigt att skapa möjligheter för barn och ungdomar att vistas i ett tryggt och inkluderande sammanhang. Vi vill bidra till att väcka ett intresse för den oberoende verksamheten som domarrollen innebär inom idrott och fotboll, säger Åsa Kock på Advokatfirman Glimstedt, som också är engagerad i Östergötlands fotbollsförbunds disciplinnämnd.

Domarcoach stöttar föreningarna

Nu har ÖFF genom samarbetet med Glimstedt kunnat anställa en projektledare som ska arbeta ihop med föreningarna:

-Målbilden för projektet är att föreningar har domaransvariga och är självförsörjande inom föreningen med välutbildade domare på alla nivåer inom barn- och ungdomsfotbollen. Det är en viktig del inom förenings- och fotbollsutveckling och ingår i Diplomerad Förening kopplat till ledarförsörjning, säger Egzon Krueziu, projektledare för projektet "Ingen Domare – Ingen Match".

Jämställdhet och Mångfald i fokus

Projektet "Ingen Domare – Ingen match" omfattar en föreningsdomarcoach, rekrytering, inspirationsträffar, profilering, stipendium och utbildningar.

-Vi tror att vi som samarbetspartner till ÖFF kan bidra till att stärka förutsättningar för att domarna, genom utbildning och uppmuntran, kan agera starka förebilder ute i föreningarna på och utanför fotbollsplanen. Projektet kommer också ha ett fokus på att öka jämställdheten och mångfalden inom domarkåren. Vi har även tagit fram en särskild domartröja och logotype så att unga föreningsdomare kan känna sig stolta och proffsiga när de dömer matcher, säger Åsa Kock, på Advokatfirman Glimstedt.

KONTAKT

Vill du veta mer om projektet Ingen domare - Ingen match, kontakta:

Egzon Krueziu
Projektledare och föreningsdomarcoach
Mobil: 0733-56 47 52
Mail: egzon.krueziu@outlook.com