Domarutbildningar

HAR NI UTBILDADE DOMARE I FÖRENINGEN?

Ungdomsdomare (upp till spelformen 9 mot 9)
En utbildning för domare som vill döma upp till 9 mot 9. Det ses som ett bra första steg in till de lite äldre åldrarna och de större spelformerna. Från Östergötlands Fotbollförbunds sida ser vi helst att man genomför denna utbildning innan en Steg 1. Har man aldrig dömt förut alls men har god fotbollskunskap kan detta vara en bra start på domarkarriären. Du kan göra en intresseanmälan här.

INFORMATION OM STEG 1
Steg 1 är kursen att gå för att bli behörig distriktsdomare och få möjlighet att döma 11 mot 11 och upp på seniornivå. Steg 1 består av två heldagar (eller motsvarande) samt obligatorisk praktik. För att gå Steg 1 krävs tidigare fotbollserfarenhet - det kan vara som domare, spelare eller ledare. Minimiåldern för att gå Steg 1 är 16 år och du kan läsa mer och anmäla dig här.

STEG 2
Distriktsdomare som siktar på att bli div 5-domare och som av sin domarklubb föreslås till Steg 2 genomgår först fortbildning för div 5-domare samt klarar löptesttiderna för div 5. Teori och praktik för Steg 2 anordnas i samband med Dalecarlia Cup i Borlänge i slutet av juni månad. Härutöver ingår utbildningsmatcher (minst 2 st) som ingår i ÖFF:s ordinarie seriespel. Efter godkänd Steg 2-utbildning kan domaren klassificeras som ordinarie div 5-domare året därpå.

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE
Östergötlands distriktsdomare kallas till obligatorisk fortbildning i början av februari. Det består av en heldag och innefattar det nya som domarna behöver tillskansa sig för året samt kunskapstest.

UTBILDNINGSPLAN (datum, platser) FÖR 2020

STEG 1 (minimiålder 16 år)
Steg 1 kommer i år hållas en lördag och en söndag samt praktik efterföljande helg. De datum som gäller är 28 och 29 mars samt praktik 4 och 5 maj (deltagare behöver bara delta under en av praktikdagarna).

FORTBILDNING DIV 4-DOMARE (endast behöriga domare)
1 februari i Linköping

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE + Steg 2 (endast behöriga domare)
1 februari i Linköping

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE (endast behöriga domare)
8 februari i Linköpig
9 februari i Norrköping

UTBILDNINGAR I FÖRENINGSREGI
Föreningar/domarklubbar som är intresserade av att arrangera en egen domarutbildning kontaktar ÖFF:s kansli, tel 010-476 50 66 eller hampus.haglund@idrottostergotland.se. Man kan exempelvis ha ett behov av att utbilda domare för 5 mot 5 och 7 mot 7 och behöva stöd i det arrangemanget.

Östergötlands Distriktsinstruktörer (DI) finns förtecknade här nedan. Endast dessa DI är behöriga att hålla i våra Steg 1-kurser.
Daniel Johansson, Norrköping
Linda C Johansson, Norrköping
Kristoffer Karlsson, Mjölby
Anders Kellerman, Norrköping
Pettersson Benny, Finspång

Paul Shamoun, Norrköping
Anders Storm, Norrköping
Henrik Söderqvist, Linköping
Peter Vistrand, Boxholm

Östergötland har från och med 2018 även en Riksinstruktör i form av Freddy Engström, Mjölby.

Vid ev frågor är Ni välkomna att höra av Er till Hampus Haglund på tel 010-476 50 66 eller mail hampus.haglund@idrottostergotland.se
Östergötlands Fotbollförbund
Domarkommittén