Arbetsordning och riktlinjer

Här finner du den arbetsordning som domarkommittén beslutat ska gälla för domare i Östegötland. Målet är att varje domare ska ha god kännedom om dessa riktlinjer.

ARBETSORDNING FÖR DOMARVERKSAMHETEN ÖSTERGÖTLAND

I menyn till vänster finner du även vissa dokument med riktlinjer för specifika områden.