Dokument och blanketter

Här kan du ladda hem blanketter och dokument av vikt för fotbollen i Östergötland. Alla dokument ligger i pdf-format. För att läsa och skriva ut dokumenten (pdf-filer) behöver du Acrobat Reader 6.0 från Adobe. Om du inte redan har det installerat på din dator kan du ladda hem den gratis.Alla filer öppnas i nytt fönster.

Allmänt

Protokoll mm

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Stadgar

Protokoll från ÖFF:s Representantskapsmöte 2020

Protokoll från ÖFF:s Representantskapsmöte 2019

Protokoll från ÖFF:s Representantskapsmöte 2018

Protokoll från ÖFF:s Representantskapsmöte 2017

Protokoll från ÖFF:s Representantskapsmöte 2014

FOGIS-manualer

Förstagångs licensiering (PDF-dokument, 459 kB)

Lägg till person (PDF-dokument, 863 kB)

Skapa person (PDF-dokument, 319 kB)

Ungdomsregistrering (PDF-dokument, 301 kB)

Ändra eller lägg till kontaktperson (PDF-dokument, 780 kB)

Föreningsärenden

Alkohol- och tobakspolicy (PDF)

Att bilda en förening (PDF-dokument, 243 kB)

Förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp

Försäkringsfrågor - Folksam

Klara, färdiga, gå! Hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. (PDF-dokument, 5,3 MB)

Krav på organisationsnummer för medlemmar i SvFF (PDF-dokument, 82 kB)

Ladda hem plan för krishantering (pdf) (JPG-dokument, 42 kB)

Namnändring, ansökan med anvisningar (PDF-dokument, 192 kB)

Manual för matchvärdar inom barn- och ungdomsfotbollen

Så här fungerar en fotbollsförening - finns på engelska, spanska, albanska, arabiska, bosniska/serbiska, persiska, somaliska och kurdiska

RF:s policy handlingsplan "Mot sexuella trakasserier inom idrotten" (PDF-dokument, 479 kB)

Domardokument

DDO Arvodesblankett (PDF-dokument)

Tävlingsdokument

Blankett för registrering av asylsökande, fotboll

Blankett för registrering av asylsökande, Futsal

Elljuskrav

Elljusmätning

Intyg för registrering av fotbollsspelare 12-14 år (PDF-dokument, 53 kB)

Intyg för licensiering av fotbollsspelare 15 år eller äldrer (PDF-dokument, 33 kB)

Utlåning av amatör med dubbel botsättning 2021

Utmärkelser

Ansökan om ÖFF:s utmärkelser för ledare (PDF-dokument, 19 kB)

Ansökan om SvFF:s utmärkelser för ledare & föreningar

Övrigt

ÖFFs integritetspolicy

Arvodes- och reseersättningsblankett

Avtal för tränare (Word-dokument, 28 kB)

Bidrag och stimulansmedel (PDF-dokument, 258 kB)

Plötslig hjärtdöd - bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning (PDF-dokument, 361 kB)

Fler blanketter att ladda hem kommer kontinuerligt !