Resumé från årsmötet

Camilla Öberg, ordförande i BK Kenty, och Per-Arne Sterner, fd ordförande i Smedby AIS, valdes in i ÖFF:s styrelse vid årsmötet den 3 mars. Avgick ur styrelsen gjorde Freddy Engström och Anette Hörström Johansson. Sven-Inge Arnell omvaldes som ordförande.

ÖFF genomförde under onsdagskvällen sitt 104:e årsmöte i ett för första gången digitalt format. På mötet deltog ca 45 deltagare från 28 föreningar.

Kjell Augustsson valdes att leda årsmötet tillsammans med förbundssekreteraren Thomas Kölnäs.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att låta 2020 års resultat, 520 000 kr, disponeras enligt följande:
- 130 000 kr avsätts till en Föreningsakut (Coronafond) för behövande föreningar,
- 130 000 kr avsätt för uppsökande utvecklingsverksamhet i föreningarna och
- 260 000 kr överföres till ny räkning.

Bengt Samuelsson avgick som Valberedningens ordförande efter lång och trogen tjänst, och ersattes av Anders Bengtson.

I övrigt blev det omval på övriga ledamöter i styrelsen (Ibrahim Beganovic och Maria Hagström), Disciplinnämnden ( Johan Råsbrink, Jonas Andersson, Björn Svensson, Ingela Andersson och Åsa Kock) och Valberedningen (Bertil Ekström, Per Lysén, Karin Gren Lindholm och Amanda Kihlstedt).

Likaså blev det omval på alla revisorer och suppleanter (Robert Andersson och Anna Hedsköld som revisorer samt Jens Karlmark och Ulf Tancred som revisorssuppleanter).

Kanslichefen informerade lite extra om följande aktuella verksamheter:
- Avspark Östgöta, den 27 mars
- Domarprojektet "Ingen domare - Ingen match" med start den 10 mars
- ÖFF:s fotbollsutvecklare, en möjlighet för alla fotbollsföreningar
- Jämställd fotboll; ett samlingsnamn för ÖFF:s egna arbete, föreningarnas och SvFF:s projekt Plus 10 000

Årsmötet avslutades med att Anders Bengtson valdes till hedersledamot efter 12 år i ÖFF:s styrelse.

Thomas Kölnäs/sekr.