Serieindelningen är nu fastställda

ÖFF har tillsammans med 42 närvarande föreningar på sitt Representantskapsmöte den 3 mars, nu fastställt årets seniorserier.

Ordförande för mötet var Maria Hagström och hon gladdes över att det digitala mötet fungerat bra och framhöll vikten av att länets föreningarnas både är närvarande och engagerade under Repskapet.

Maria rapporterade följande:

– Att Damallsvenskan utökas nästa år med två lag, dvs från 12 till 14 lag.
– Att pojkar tom 12 år nu tillåts att spela i flickserier.
– Att varningar nu också ackumuleras för ledare precis som för spelare.
– Att vi denna säsong har för avsikt att genomföra digitala domarersättningar i alla serier.
– Att vi i år tänker uppmärksamma och följa upp Fair Play-tabellerna för våra serier. Allt för att stimulera och verka för förbättrade matchmiljöer för våra funktionärer och lag.
– Utmaningen: En förenklad tävlingsform som vi kommer att bjuda in till under våren, likt föregående år.
– Att vi ingår i ett Pilotprojekt (SvFF), där vi under året kommer att testa att spela 7 mot 7 utan domare i åldersgruppen 13–19 år.
– Osäkerheten som råder pga. pandemin gör det omöjligt för oss att uttala oss om när årets tävlingsverksamhet kan starta igång under vårsäsongen.
– Att vi har för avsikt att skicka ut ett antal frågor till våra föreningar och lag, för att ta reda på inställningen till enkelserier, att kanske förlänga säsongen och ev. spela flera veckomatcher mm.

Tjonne Andersson informerade om att han nu har för avsikt att göra klart allt och också lotta alla serier, så att varje lag själva under mars månad kan lägga in sina matchtider.
Han uppmanade också alla lagansvariga att ange sina lags kontaktpersoner med både telefon- och mejluppgifter i Fogis.

Här kan Ni ta del av de fastställda seriesammansättningarna för 2021, se LÄNK.

Thomas Kölnäs/sekr.