Viktigt att uppfylla krav på registerutdrag

På senare tid har frågan aktualiserats om vikten att ta ut registerutdrag från Polisen gällande personer som engagerar sig inom barn och ungdomsfotbollen. Nu lyfter Östergötlands Fotbollförbund tillsammans med RF-SISU frågan och stöttar föreningarna i det viktiga arbetet.

Ny lagstiftning sedan 1 jan 2020

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar

-Det är tydligt vad lagen säger om registerutdrag för vuxna som har att göra med barn och ungdomar inom idrotten och fotbollen. Sedan vet vi hur verkligheten ser ut i föreningslivet med behov av ledare, varierande ideellt engagemang och tidsbrist att följa upp alla frågor. Därför är det viktigt att ÖFF och RF-SISU Östergötland ger föreningarna det stöd de behöver och att nödvändig information når fram till styrelser, ledare och föräldrar, säger Thomas Kölnäs, kanslichef på Östergötlands Fotbollförbund.

Föreningar har rätt att begära registerutdrag

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Idrotten ska vara trygg för barn och unga

RF-SISU Östergötland arbetar aktivt för en trygg idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Det finns stöd för föreningar att få när det kommer till arbeta med registerutdrag från Polisen.

- Vi i Östergötland tycker detta är en självklarhet och hjälper föreningarna med att arbeta aktivt för att bidra till en trygg idrott för alla barn och ungdomar. I det arbetet är krav på registerutdrag mycket viktigt. Föreningar kan vända sig till sin idrottskonsulent om man vill ha stöd i det arbetet. Vi har också personer som kan mycket om trygg idrott som kan vara ett stöd, säger Lollo Bladh, sakkunnig inom Trygg Idrott.

Mer information om Registerutdrag

Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet "Skapa trygga idrottsmiljöer" (PDF-dokument).

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Här finns lathund för specialidrottsförbund (SF) om hantering av registerutdrag (PDF-dokument)

Här finns lathund för idrottsföreningar (IF) om hantering av registerutdrag (PDF-dokument)

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag

Kontaktperson Trygg Idrott på RF-SISU Östergötland:

Lolita Bladh, lolita.bladh@rfsisu.se, 010-476 50 23