AVSPARK ÖSTGÖTA 2021-Anmälan öppen

Välkomna till årets upplaga av Avspark Östgöta 2021 den 27 mars! Den här gången genomför vi en digital seminariedag med något för alla inom Östgötafotbollen; styrelser, ledare, tränare, domare och föräldrar. Årets tema är "En växande fotbollsfamilj - behålla och rekrytera flera". Anmäl dig redan idag till en spännande och inspirerande start på fotbollssäsongen!

PROGRAM

TEMA "EN VÄXANDE FOTBOLLSFAMILJ - BEHÅLLA OCH REKRYTERA!"

INLEDNING

9.00-9.15
Östergötlands Fotbollförbund välkomnar tillsammans med RF-SISU Östergötland och våra samarbetspartners till Avspark Östgöta 2021! Det blir en dag i digitalt format fylld med inspiration, utbildning, spännande föreningsexempel, erfarenhetsutbyte och fotbollsdiskussioner.

Seminarium 1
FLERA VÄGAR INOM FOTBOLLEN

9.15-10.00

Ett seminarium om hur vi som förening strategiskt kan bedriva en utvecklande verksamhet som engagerar många och behåller fler i vår verksamhet.

 • Det lyser rött - hur får vi fler unga att bli ledare?
 • Hur skapar vi ett inkluderande och attraktivt styrelsearbete?
 • Hur kan vi få fler unga domare och till vilken nytta?
 • Varför är jämställd fotboll viktigt för rekryteringen?
 • Kan sociala projekt nå nya målgrupper?

Målgrupp: Styrelser, utvecklingsansvariga, domaransvariga, kansliansvariga och alla som är intresserade av föreningsutveckling och fotbollens samhällsnytta.

SEMINARIET PRESENTERAS AV ADVOKTFIRMAN GLIMSTEDT - Utvecklingspartner för föreningsdomare och unga domare.

PAUS

Seminarium 2
NYA SÄTT ATT SPELA FOTBOLL

10.15-11.00

Fotbollens styrka är dess enkelhet med stolta traditioner sedan över 100 år. Utmaningen är att anpassa och utveckla fotbollen för att passa i dagens samhälle utifrån nya krav, behov och intressen inom fotbollsfamiljen.

 • Varför behövs förenklade tävlingsformer?
 • Kan Fotboll Fitness bli ett familjenöje och öka folkhälsan?
 • Hur vill barnen lira boll och vad tycker de om Gröna kortet?
 • Vad har digitala verktyg som Min Fotboll för effekter?
 • Information till barn och ungdomsansvariga om säsongens seriespel!

Målgrupp: Styrelser, fotbolls och tävlingskommittéer, barn och ungdomsansvariga (seminariet ersätter det fysiska "barn och ungdomsfotbollsmötet), ledare och tränare samt alla som är intresserade av utveckling av barn och ungdomsfotboll.

PAUS

Seminarium 3
FÖRÄLDRAR, BARN OCH FOTBOLL

11.15 – 12.00

Föräldrar har en stor betydelse för hur barn och unga upplever fotbollen. I de absolut flesta fallen hittar fotbollsföräldrar en stödjande och uppmuntrande roll. Samtidigt finns det föräldrar som ställer sig i vägen och försvårar barnens glädjefyllda utvecklingsresa inom fotbollen. Det handlar om, forskning, kunskap och barn.

 • Vilka grunder vilar svensk barn och ungdomsfotboll på?
 • Hur arbetar Lindö FF med Spela, lek och lär i praktiken
 • Vad innebär Trygg Idrott?
 • Vad innebär Respekt i Fotboll för mig som förälder?
 • Hur är jag en bra fotbollsförälder?

Målgrupp: föräldrar, släktingar, ledare, tränare, styrelser, barn och ungdomsansvariga och alla som gillar att följa barn och ungdomsfotbollen.

SEMINARIET PRESENTERAS AV LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA – utvecklingspartner inom Respekt i Fotboll och Jämställd Fotboll

LUNCH

Seminarium 4
VAD KRÄVS FÖR ATT BLI EN LANDSLAGSSPELARE?

12.30-14.30

Svensk fotboll har på senare utvecklats och moderniserat sett till tränarutbildning, spelarutbildning och nationella spelformer. Få kunskap om hur helheten och den röda tråden ser ut inom svensk fotbolls spelarutbildning från, spelformer och öppen distriktsverksamhet till landslagsverksamhet

 • Svenska Fotbollförbundets förbundskaptener Roger Franzén och Lotta Hallenberg berättar om hur svensk spelarutbildning ser ut på landslagsnivå
 • Spelarutbildarna i Östergötland Johanna Norgren och Stefan Strandberg förklarar hur spelarutbildningen fungerar i Östergötland.

Målgrupp: Tränare, ledare, barn och ungdomsansvariga, sportchefer, föräldrar och spelare samt alla som har ett intresse i hur svensk fotboll fungerar.

SEMINARIET PRESENTERAS AV HOLMEN PAPER – utvecklingspartner inom ledarförsörjning och spelarutbildning.

SUMMERING OCH NÄSTA STEG

14.30-15.00

Avspark Östgöta 2021 avslutas genom summering och reflektion över dagen samt en uppdatering på vad som händer efter framåt inför och under säsongen.

Programmet kommer uppdateras löpande och med reservation för ändringar.

ANMÄLAN OCH INFORMATION

Avspark Östgöta 2021 har ett kostnadsfritt deltagande. Vi vill att deltagare anmäler sig via länken till ett formulär för att säkerställa att alla får länken till livesändningen via Zoom.

Länk till anmälan

Klicka på länken för anmälan:
https://forms.gle/BNAsssDAERvQcS4U9

Sänding via Zoom

Avspark Östgöta 2021 kommer att livesändas via Zoom. Instruktioner om upplägg och tillgång till Zoom-länk kommer skickas ut efter anmälan.

FRÅGOR

Har du andra frågor som gäller Avspark Östgöta 2021, maila till off@idrottostergotland.se så svarar vi så fort vi har möjlighet.

VARMT VÄLKOMNA!

Avspark Östgöta arrangeras av Östergötlands Fotbollförbund i samarbete med RF-SISU Östergötland och våra samarbetspartners Holmen Paper, Länsförsäkringar Östgöta och Advokatfirman Glimstedt