Corona-anpassad verksamhet våren 2021

Idrotten och fotbollen har fått kämpa hårt under pandemin. Även om det finns ljuspunkter i utvecklingen av Covid 19 så gör Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) bedömningen utifrån Folkhälsomyndigetens rekommendationer och regeringens förordningar att verksamheten kommer påverkas under våren. Här redogör ÖFF för hur förbundets verksamhet kommer bedrivas och påverka spelare, ledare, domare och föreningar.

ÖFF vill betona att all verksamhet som redogöras nedan följer gällande förordningar och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten och regeringen samt riktlinjer som bestäms av Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet. Situationen kan utifrån utveckling av Covid 19 ändras med kort varsel.

FÖRBUNDSVERKSAMHET

Årsmöte och Representantskap

Till följd av myndigheternas restriktioner har ÖFF:s styrelse beslutat att genomföra Årsmötet och Representantskapet som två digitala möten efter varandra den 3 mars.

Det finns därmed inte möjlighet att som ledamot närvara fysiskt vid mötet. Endast mötesfunktionärer kommer fysiskt att närvara på distriktskansliet i Linköping. Vi kommer att mejla ut föredragningslistor och alla handlingar till respektive möte i slutet på februari månad.

Frågor:
Har du frågor kring Årsmöte och Representantskap, kontakta Thomas Kölnäs, via thomas.kolnas@idrottostergotand.se

TÄVLINGSVERKSAMHET

Tävlingsmatcher och träningsmatcher

I dagsläget är det inte tillåtet att spela vare sig tävlingsmatcher eller träningsmatcher, undantag görs för spelare födda 2005 och senare samt yrkesmässig idrott. Detta beslut gäller fram till 30/6 men kommer att revideras om förutsättningarna ändras. ÖFF planerar just nu för en traditionell seriestart i april.

Östgötacupen och Damcupen

Östgötacupen och Damcupen som har planerad start i slutet av februari vet vi idag inte om vi kan genomföra som planerat. Vi avvaktar besked under februari men har tagit fram en "Plan B" som innebär att cupspelet spelas parallellt med seriespelet. Så fort vi vet mer kommer vi att informera berörda.

Ungdoms-DM

Ungdoms DM som har planerad start i mars kommer att ställas in helt om vi inte får klartecken för tävlingsspel under februari månad.

Uppdatering av information

ÖFF:s Tävlingsutvecklingskommitté strävar efter att informera alla berörda parter med uppdaterad information kontinuerligt. Vår ambition är att alla spelare, ledare och domare ska hinna förbereda sig på ett så optimalt sätt som möjligt utifrån förutsättningarna.

Frågor
Har du frågor, kontakta Carro Phalén på carro.phalen@idrottostergotland.se (barn och ungdom) eller Tjonne Andersson på tjonne.andersson@idrottostergotland.se (senior och cuper)

TRÄNAR OCH SPELARUTBILDNING

Tränarutbildning - SvFF Stegutbildning

ÖFF:s Fotbollsutvecklingskommittén avslutar de utbildningar som påbörjats via digital teknik. När det gäller nya utbildningar väntar vi till situationen tillåter att träffas fysiskt (läs senare i vår alternativt hösten 2021).

Fotbollsutveckling och fortbildning

När det gäller ledarutbildningar kopplade till föreningsutveckling och via Fotbollsutvecklare genomförs detta digitalt eller i fysiska samlingar enligt gällande riktlinjer.¨

Spelformer och Spelarutbildningar

Spelforms/SUP-utbildningar kommer erbjudas digitalt där praktiska delen kommer genomföras det är tillåts.

Spelarutbildning

Distriktslagsverksamhet för våra tjejer och killar födda 2006 har startat upp.
Övriga Distriktslag avvaktar utvecklingen i rådande pandemi.

Lägerverksamhet

ÖFF räknar med att kunna genomföra sommarens läger med övernattning i Linköping. Om det inte skulle kunna genomföras blir det dagläger på olika orter i länet.

Fotbollsskolan - Lira Blågult

Vi avvaktar situationen och utvecklingen av Covid 19, men planeringen fortgår med inställningen att föreningarna ska kunna arrangera Lira Blågult efter vissa anpassningar under sommaren 2021.

Frågor
Har du ytterligare frågor gällande läger och spelarutbildning, kontakta Stefan Strandberg, via stefan.strandberg@idrottostergotland.se

Har du frågor gällande tränarutbildningar och Fotbollsskolan, kontakta Dan Elofsson via dan.elofsson@idrottostergotland.se

DOMARVERKSAMHET

Fortbildning

Till följd av de restriktioner som ÖFF:s valt att förhålla sig till kommer med största sannolikhet all fortbildning av domare under första kvartalet 2021 ske i digital form. Exakt hur och när detta kommer ske är fortfarande inte fullt ut bestämt, utan planering pågår.

Utbildning av nya domare

Avseende utbildning av nya domare så väljer vi att avvakta nya direktiv och restriktioner innan nya beslut tas."

Frågor:
Har du ytterligare frågor, kontakta Adam Åström via, adam.astrom@idrottostergotland.se.

FÖRENINGSUTVECKLING

Diplomerad Förening

Arbetet inom ramen för Diplomerad Förening kommer att fortsätta genomföras på föreningsnivå utifrån riktlinjer och säkra mötesformer sett till Covid 19. Större fysiska möten kommer inte genomföras under våren. Utbildningar som är kopplade till Diplomerad Förening kommer om möjligt genomföras digitalt.

Anläggningsutveckling

ÖFF:s anläggningscoach kommer fortsätta sin uppsökande och stöttande verksamhet till föreningar i anläggningsfrågor. Detta kommer genomföras utifrån gällande riktlinjer och på ett Corona-säkert sätt.

Fotbollens Samhällsnytta

De planerade fysiska föreningskvällarna på temat anläggningsutveckling, föreningsfinansiering och fotbollens samhällsnytta skjuts fram till hösten. Under våren kommer inspirations och kunskapsmöten genomföras digitalt.

Frågor:
Har du ytterligare frågor kring föreningsutveckling, kontakta Johan Thorén via johan.thoren@ostergotland.se